Social & Arbetsmarknad, Område Barn & Unga, Barn o Ungdomsenheten

Social & Arbetsmarknad (SA) verkar för social och ekonomisk trygghet för våra kommuninvånare. SA arbetar med socialt utrednings- och behandlingsarbete inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde samt arbetsmarknadsfrågor, konsumentvägledning/skuldsanering, kommunal psykiatri,dagligverksamhet och integration.
Förvaltningen är indelad i tre områden Individ och Familj, Ekonomi, arbete och sysselsättning samt Boende och personligt stöd. Arbetet utgår utifrån vår värdegrund som ska leda vägen mot hållbara lösningar med brukaren i fokus. Vårt gemensamma förhållningssätt ska genomsyras av att vi både i ett inre och yttre perspektiv arbetar innovativt, medskapande och tillitsbaserat, då gör vi skillnad!

Myndighetsutövning Barn o Unga

Beskrivning
Vi förstärker Barn & ungdomsenheten och söker socialsekreterare till både vår barngrupp och vår ungdomsgrupp. Vi har dels flera som ska vara föräldralediga och dels ser vi ett behov av att stärka upp vår bemanning utifrån ett ökat inflöde.

Barn & ungdomsenheten handlägger ärenden enligt SoL och LVU för barn och unga i åldern 0-20 år. Enheten är uppdelat så att en grupp jobbar mer inriktad på barn 0-12 år och en grupp är mer inriktad på ungdomar 13-20 år. Grupperna har varsin 1:e socialsekreterare som arbetsleder i det vardagliga arbetet. Vi har även en mottagningsgrupp som tar emot anmälningar och ansökningar samt hanterar förhandsbedömningar.

Arbetsuppgifter
Barn och ungdomsenheten utreder och följer upp insatser, främst inom vår egen öppenvård. Vi har en familjehemsenhet som handlägger placering i familjehem och en bred och resursrik öppenvård.

Vi arbetar enligt BBIC och använder oss av Procapita för dokumentation. Enheten har regelbunden handledning.

Du ska vara van att uttrycka dig i tal och skrift, kunna dokumentera och handlägga ärenden enligt BBIC samt enligt socialstyrelsens riktlinjer. Du ska självklart ha ett gott bemötande, både mot arbetskamrater och de familjer vi möter i vårt arbete.

Kvalifikationer
Vi söker personer med socionomexamen eller med likvärdig examen, gärna med erfarenhet av myndighetsarbete barn och ungdom. Vid anställning kommer Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2017:19) följas kring behörighet för arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer SAN2019/110
Kontakt
  • Ulrika Andren, 0510-770446
Facklig företrädare
  • SSR Moa Djurfors, 0510-77 10 43
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Tilbage til Ledige stillinger