Beskrivning

Din främsta uppgift som lärare är att tillsammans med kollegor i arbetslag och utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden. Vi arbetar för att våra elever kan, vill, vågar och lyckas!

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.

Del lenker


Logg inn og send melding om interesse

Tilbake til ledige stillinger