Service, Projekt & Bygga

Service omfattar områdena Fastighet & Park, Måltid & Lokalvård, Gator & Drift samt Projekt & Bygga Vår uppgift är att stödja kommunens kärnverksamheter samt kommunens medborgare inom dessa områden med en god och kostnadseffektiv service. Inom Service arbetar cirka 400 kunniga och drivna medarbetare. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i en förvaltning med en god anda och i en kommun som månar om och satsar på sina anställda.

Beskrivning

Service/Projekt & Bygga är ett nytt område inom förvaltningen Service där projektledare från fastighetsenheten nu samlas under en chef. Ny organisation går i drift 1 september.

Lidköping är i tillväxtfas och har flertalet projekteringar som pågår och som kommer startas de närmsta åren. Tjänsten kommer i hög grad vara en samarbetsfunktion gentemot andra förvaltningar och ambitionen med processorienterade förvaltningsövergripande arbetssätt är stor. Stor del av tjänsten består i att vara delaktig i pågående projekt och att stötta och leda projektledare. Även löpande och skicklig kommunikation med flertalet entreprenörer är en viktig del av uppdraget.

Arbetsuppgifter

Som områdeschef i Lidköpings kommun har du ansvar för verksamheten, personalen och ekonomin för din enhet.

Du är chef för enheten Projekt & Bygga och kommer att ha projektledare direkt underställt dig. Du har ansvar för nybyggnation och projektutveckling, vilket innebär ett nära samarbete med andra förvaltningar, projektledare och entreprenörer. Du kommer dagligen hantera projekt och byggnationer såväl små som större. Ditt arbete kräver lyhördhet gentemot verksamheters behov och kan beröra såväl samhällsbyggnad, skola, vård & omsorg och kultur & fritidssektor. Ditt arbete kommer även innebära ekonomiskt ansvar för de projekt som hanteras och därmed ett nära samarbete med ekonom. Vi hanterar löpande olika typer av entreprenadformer. Du har arbetsmiljöansvar och ska tillse att gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter följs, som till exempel allmänna bestämmelser för byggnadsentreprenader och lagen om offentlig upphandling.

I din roll arbetar du både med fokus på det dagliga arbetet likväl som du har fullt ansvar över den övergripande ekonomin och enhetens utvecklingsfrågor. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med våra fastighetsförvaltare och fastighetschef som bland annat ansvarar för att planera underhåll i våra fastigheter. I enheten Fastighet finns flertalet specialistkompetenser som du kan komma att ha nära samarbete med. Din närmaste chef är förvaltningschefen för Service.

Som ledare är du en förebild genom ett tydligt, kommunikativt och engagerat ledarskap. Du har stort intresse av att samarbeta, utveckla organisationen och coacha dina medarbetare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat som leder till effektivitet och goda resultat. I och med att vi från årsskiftet blivit en ny förvaltning med fler verksamheter är en viktig roll att hitta synergieffekter och sätta nya arbetsrutiner i verksamheten.

Kvalifikationer

I denna roll vill vi att du har en akademisk utbildning som är relevant för uppdraget. Du ska ha goda kunskaper om entreprenadsjuridik samt olika entreprenadformer. Du har också insikt och kunskap kring Boverkets byggregler (BBR) och andra regelverk som är styrande inom byggsektorn.

Du har en gedigen chefserfarenhet och förmåga att leda en verksamhet affärsmässigt och strategiskt. Du är mål- och resultatorienterad, van att ta beslut och har förmåga att strukturera verksamheten på ett effektivt sätt.  Du förväntas ingå i förvaltningens ledningsgrupp och vi ser därför det som en merit om du arbetat i ledningsgrupp tidigare och då gärna i en politiskt styrd organisation.

Arbetet som områdeschef är både en omväxlande och utmanande roll. Du måste uppskatta dina medarbetare och deras engagemang att påverka. Du har god social kompetens och gillar att bygga relationer och möta kunder och medarbetare i sociala arbetssammanhang. Du har en förmåga och intresse av att skapa och stötta medarbetarens utveckling.

För att klara av rollen behöver du ha god ordning och reda samt arbeta på ett strukturerat sätt. Du behöver ha god förmåga att hantera stress då det är många uppdrag som pågår samtidigt. Du behöver besitta kunskap och förmåga att kunna göra bra ekonomiska avvägningar likväl som att prioritera och få uppdrag genomförda. Det är viktigt att du har en förmåga och intresse av att utveckla verksamheten och kan se helheten utan att fastna i detaljer. Ekonomisk hushållning är en självklarhet för dig.

Vi kommer lägga vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten kräver B-körkort. Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden så tveka inte med att skicka in din ansökan.

Med hänvisning till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg begär vi vid anställning inom Intern Service ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget erhåller du via polisen, utdrag ur belastningsregister. Utdraget ska kunna visas upp inför anställningstillfället.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer SE 2020/87
Kontakt
  • Lars Svensson, Förvaltningschef , 0510- 77 11 92
  • Anders Kindberg, Tf Områdeschef Fastighet, 0510-77 02 95
  • Pia Zickerman, Personalkonsult, 0510-77 13 14
Facklig företrädare
  • Vision, Henrik Johansson, 0510-77 01 36
  • Sveriges Ingenjörer, Sara Vallgren Klang, 0510-77 12 78
Publicerat 2020-03-13
Sista ansökningsdag 2020-05-04

Wróć do ofert pracy