Bildning, Barn- och elevhälsa, Grundskola

Välkommen till Lidköpings kommun! 

Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig!
Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. Lidköping är en vacker stad som ligger vid Vänerns södra strand. Vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping.
Vi behöver bli fler – varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!   

Om Jobbet

Vill du bli en av våra viktiga specialpedagoger inom Barn- och elevhälsan grundskola i Lidköpings kommun? Vi söker nu specialpedagog till vår enhet. Förutsättningarna kommer att vara goda, tyngdpunkten i arbetet ligger i de förebyggande och hälsofrämjande insatserna i en nära dialog med rektor och övriga EHT (Elevhälsoteam). Våra elevhälsoteam arbetar på enheter som omfattar låg- och mellanstadie eller högstadie.

Arbetsuppgifter

Specialpedagogen arbetar i elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog och verkar ute på skolenheten i nära samverkan med rektor och pedagoger. Du kommer främst att ha uppdraget att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Som specialpedagog kommer du tillsammans med rektor, EHT och pedagoger att verka för en god pedagogisk lärmiljö med målet att alla elever ska må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt. Vi ser vikten av att utgå från elevernas intresse, motivation och lusten att lära tillsammans.

Arbetet som specialpedagog är mångfacetterat och innebär bl a att du bistår med din kompetens i skolutvecklingsfrågor, samverkar med pedagoger och rektor i arbetet med att hitta framgångsrika arbetssätt som gynnar elevernas lärande, handleder personal samt bidrar i arbetet med pedagogiska kartläggningar. Som specialpedagog tillför du det specialpedagogiska perspektivet vid analysen av de obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden samt resultaten av nationella prov. Specialpedagogen kan bidra med sin kompetens vid planeringen av det fortsatta pedagogiska arbetet med ledning och stimulans samt extra anpassningar. Du kommer också att medverka vid övergångar inom/mellan enheter och verksamheter.

Förutom arbetet ute på skolenheten kommer du att ha tillhörighet i en yrkesgrupp med förvaltningens specialpedagoger. I denna grupp samverkar du med förskolans och grundskolans specialpedagoger. Det innebär bland annat att arbeta med frågor som rör den egna professionen samt bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete.

Alla våra professioner inom EHT har framtagna huvuduppdrag som är förankrade både inom professionen, rektorsgruppen och våra fackförbund. Detta skapar tydliga förväntningar på rollerna i verksamheterna och på vilket sätt professionen används.

Vem är du?

Vi söker dig som har en lärarexamen samt är utbildad specialpedagog. Du utgår från ett salutogent perspektiv i ditt arbete och är väl förankrad i aktuella styrdokument och är också väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har fokus på en god tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande. Tillsammans med pedagogerna ser du möjligheter att utveckla undervisningen.

Du har ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger och du bidrar till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra barn och elever.

Hänsyn tas till personlig lämplighet.

Körkort samt tillgång till egen bil.

Övrigt

Tillsvidareanställning 100% med start augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Du begär ut utdrag via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
  • Tomas Eriksson, Enhetschef Elevhälsan grundskolanu, 0702128073
Facklig företrädare
  • Madeleine Hammer Sveriges Lärare, 0510-776595
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-06-02

Tillbaka till lediga jobb