Beskrivning

Vill du bidra till att våra brukare får en meningsfull dag? Vi söker kontinuerligt motiverade medarbetare för vikariearbete. Som medarbetare inom Vård & Omsorg i Lidköpings kommun är du en viktig tillgång för våra verksamheter. Arbetet är både betydelsefullt och meningsfullt genom att du i varje möte ger bästa möjliga service, vård och omsorg.

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund, som innebär att alla ska känna sig trygga och nöjda med det stöd vi ger. Den enskilde ska vara delaktig och ha ett avgörande inflytande över det stöd han eller hon får. Alla ska känna att de har ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och alla ska känna att det stöd och den vård man får tar hänsyn till hela livssituationen.

Vård & Omsorg är organiserad i fyra områden, Funktionsnedsättning, Hela Staden, Nya Staden och Gamla Staden.

Inom Funktionsnedsättning ger vi insatser till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar.  Vi ger aktiverande och motiverande stöd i vardagen och hjälp som utgår ifrån den enskildes resurser och förmågor.

Hela Staden har en vård & omsorgsövergripande funktion och här finns verksamheter såsom Nattlaget, Korttid/Växelvård, Demenscentrum, Mat o Inköp, Servicetjänster.  

Inom områdena Nya Staden och Gamla Staden finns hemvård och äldreboende.  

Arbetsuppgifter

Arbetet som timavlönad kräver stor flexibilitet, initiativförmåga och ansvar. Som timavlönad vikarie ska du med kort varsel kunna ta arbete i de olika verksamheterna inom vård och omsorg, i hela Lidköpings kommun. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att med gott bemötande tillgodose brukarens individuella behov av social omsorg och personlig omvårdnad. Du kommer att arbeta med att ge våra brukare en aktiv och meningsfull vardag. Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter brukaren. Det kan handla om socialt stöd, sysslor i brukarens boendemiljö, hjälp med hygien, delegerade sjukvårdsuppgifter och möjlighet till stimulans och aktivering. Du behöver ha god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer till brukaren, dennes anhöriga, kollegor och chefer inom de verksamheter vi erbjuder våra tjänster till.

Kvalifikationer

För att bli timavlönad har vi inget formellt krav på utbildning. Det är dock meriterande med avslutad eller pågående utbildning inom Vård &  Omsorg eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Meriterande är även om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete.

Har du avslutade/pågående studier inom Vård och Omsorg ska dessa betyg medtas till intervju samt ditt betyg i svenska på gymnasial nivå.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du arbetat hos oss tidigare och har goda referenser från detta.

Social dokumentation och kommunikation är viktigt i arbetet, för att undvika missförstånd behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver också känna dig bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.

 Villkor

För att bli anställd inom Vård & Omsorg krävs att du fyllt 18 år.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och helgtjänstgöring. Vissa verksamheter inom funktionsnedsättning har även journätter och dygnspass.

För att arbeta inom vissa verksamheter krävs B-körkort för bil med manuell växellåda och/eller cykelvana.

Ansökningshandlingarna kommer att behandlas löpande utifrån verksamhetens behov.

Välkommen med din ansökan redan i dag!

När du lämnar referenser ange arbetsplats, chefens namn och telefonnummer.

Övrigt

Hos oss får du som timavlönad tillgång att registrera tillgänglig tid för arbete i vårt IT-baserade bokningssystem TimeCare Pool. Bokningar av arbete sker via SMS i din mobiltelefon. Varje bokat arbetspass är ett avtal om arbete.

I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionshinderområdet enligt lag(2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef. Kuvertet skall vara oöppnat vid öppningstillfället.

Din intresseanmälan är aktuell hos oss 6 månader. Därefter får du förnya din intresseanmälan. Tänk på att du kontinuerligt uppdaterar din ansökan så informationen är aktuell.

Vill du komma i kontakt med bemanningsansvarig, så mailar du till adressen: bemanningvo@lidkoping.se


Conectați și trimiteți o înregistrare de interes

Inapoi la locuri de munca vacante