Social & Arbetsmarknad, Område IFO, Vuxen

Från 1 september 2020 är förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg sammanslagna till Sektor Social Välfärd. Sektorn ska verka för goda och jämlika livsvillkor för kommuninvånarna. Vi ansvarar för stöd och service till äldre och funktionsnedsatta. Därutöver erbjuder vi stöd och behandling till barn, familjer och vuxna inom socialtjänsten. Med ett helhetsperspektiv i vårt arbete utgår vi från den enskildes resurser och förmågor och värnar om att den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över den hjälp han eller hon får.

Vuxenenheten

Beskrivning

Vi söker en metodutvecklare gällande våld i nära relation för att vi aktivt vill driva detta utvecklingsarbete på Social & Arbetsmarknad. Vi söker en metodutvecklare på del av tjänst. Dels innebär denna tjänst att metodutveckla arbetet gällande våld i nära relation och dels innebär den att hålla i insatser till våldsutövare. Tjänsten kommer att ingå i Rådgivningscentrums behandlingsteam som består av kuratorer och samordnare. Du kommer att tillhöra vuxenenheten som leds av enhetschef. Till vuxenenheten hör även socialsekreterare och SoL/LSS-handläggare. 

Arbetsuppgifter

Som metodutvecklare kommer du bland annat få vara delaktig och ansvarig för att utveckla och revidera riktlinjer och handlingsplan i syfte att säkerställa att förvaltningen uppfyller de förstärkta lagkrav som finns inom området. Vi vill också stärka vår interna/externa samverkan i frågan vilket innebär utåtriktat arbete för att uppnå vårt mål. Vidare kommer det i tjänsten att innebära viss utbildning till övrig personal inom området. Du kommer att arbeta på uppdrag från enhetschefer.  

I tjänsten ingår också att arbeta som kurator främst gentemot våldsutövare. Detta innebär att arbeta med insatser och utveckla insatser gentemot våldsutövare. I detta ingår enskilda samtal samt att vara behjälplig gentemot kontakt till Utväg och övriga samverkansparter. Vid behov kan övriga arbetsuppgifter som kurator bli aktuella på Rådgivningscentrum. Detta kan innebära individuella samtal gentemot personer med missbruk/beroende.


Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning är ett krav. Utbildning och erfarenhet av våld i nära relation, FREDA och stödsamtal gentemot våldsutövare krävs. Du ska ha tidigare erfarenhet från arbete med målgruppen och du ska kunna ha förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Förutom detta är du flexibel, stresstålig och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi söker en person som är positiv, energisk och som tycker att socialt arbete är roligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Villkor

B-körkort erfordras.

Social & Arbetsmarknad eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningsperioden. Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övenrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer SA 2020/88
Kontakt
  • Linda Billing, 0510-770000
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-03

Tillbaka till lediga jobb