Barn & Skola, Otterstads skola

Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och musikskola. Barn & Skola erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn med kvalitativa övergångar för våra barn och elever. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Otterstads skola är vackert belägen med närhet till skogen och naturen vilket ger möjlighet till att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Det finns ca 100 elever på Otterstads skola. I skolans lokaler finns även fritidshem.

Uppdrag 

Hemmet och skolan har ett gemensamt uppdrag där vi tillsammans ska samarbete för att ge varje elev framtidstro. Detta skapar vi genom att hjälpas åt så att eleven lyckas i sina studier. Det kan yttra sig som dialog kring läxor, förberedelse inför skoldagen, hur undervisningen inbjuder till delaktighet och inflytande och genom att lita på varandra.

Eleven ska få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i meningsfulla sammanhang för eleven. Skolan ska på olika vis utgå från varje elevs förutsättningar och låta eleven finnas i sitt eget bästa jag. Vi utgår från elevers styrkor och möjligheter.

Att se alla elevers ansträngningar och fira framgångar hos alla elever utifrån just det den har åstadkommit tror vi leder till framtidstro. De kunskaper och förmågor eleven tillägnar sig hos oss på Otterstads skola ska vara hållbara för framtiden där eleven ska känna meningsfullhet både i nuet men också inför framtiden. Eleven ska få känna att det den inte kan är möjligt att lära sig. Otterstads skola är en plats där elevens ”kan inte” utvecklas till ”kan”.

Skolans värdebärande begrepp som kommer vara vägledande för oss för att förverkliga vår verksamhetsidé

#MOD

Motivation – gynnsamma lärprocesser som leder till måluppfyllelse

Omtanke – att få vara sedd, behövd och efterfrågad samt betydelsefull

Delaktighet – att få ingå i ett meningsfull sammanhang

 

Arbetsuppgifter

Du arbetar på individ- och gruppnivå med att stödja elevens lärprocess. Du samarbetar med lärare och arbetslag. Arbetet kräver stor flexibilitet och hög grad av samarbete med övrig personal. Tjänsten är just nu i skolans yngre åldrar. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett stort intresse och kunskap kring att möta elever med olika nevropsykiatriska funktionsvariationer samt att kunskap kring språkutvecklande arbetssätt. Du ska ha en förmåga att kunna vägleda, stödja och organisera kring elever. Du ska vara bra på att hantera olika situationer som uppkommer och ha tillgång till en positiv inställning för elevernas bästa och vara grym på att samarbeta.- Du ska kunna arbeta förebyggande och främjande med att förutse situationer, tolka och avleda. 

Du har en pedagogisk utbildning och är väl förtrogen med skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap om och kan använda digitala verktyg. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet och tidigare erfarenheter. 

Villkor

visstidsanställning från 20210809 , 100% och läsåret 2021-2022 med möjlighet till en tillsvidareanställning.

Rekrytering sker löpande.

 

Övrigt
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast, efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer BS 2021/241
Kontakt
  • Elisabet Ingemarsson, Rektor Sjölunda skola , 0510-77 11 80
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter, 0510-77 00 00
Publicerat 2021-06-04
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb