Barn & Skola, Östbyskolan

Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och musikskola. Barn & Skola erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn med kvalitativa övergångar för våra barn och elever. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Östbyskolan är en mångkulturell skola med ca 150 elever samt 80 elever som tillhör Lilla Stenportskolan som för närvarande är placerade på Östbyskolan. Vi har i dagsläget elever med ca 25 olika modersmål.
Östbyskolan är en skola med en stark positiv utveckling. Värdegrundsarbetet, pedagogerna och elevernas engagemang och inflytande är viktigt och säkerställer en god studiemiljö där det råder trygghet och studiero.
För oss är skolan en viktig och meningsfull plats för både elever och personal. Vi arbetar för att alla elever ska känna att de vill, vågar, kan och lyckas! På vår skola arbetar vi för att eleverna ska mötas av en miljö som präglas av positiva möten, gemenskap och känslan av att alla kan nå sina mål. Digitala och formativa lärprocesser är viktiga delar i varje elevs lärande.

Vill du vara med och skapa framtidstro för våra elever i Lidköping? Då vill vi att du fortsätter att läsa den här annonsen och titta på vår film.

Arbetsbeskrivning

Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden.

 • Tillsammans med rektor och kollegor organisera och leda skolans utveckling mot bestående och långsiktiga förändringar som ökar måluppfyllelsen för eleverna. Ett verktyg för detta är det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Leda kollegor i utvecklingsarbetet mot högre måluppfyllelse
 • Utveckla en likvärdig undervisning för eleverna
 • Utveckla och stärka det pågående språkutvecklande arbetssättet på skolan
 • Tillsammans med rektor och kollegor leda och bedriva en undervisning som bygger på forskningsbaserat arbetssätt

Du är välkommen att söka oavsett ämnes- och årskursbehörighet. Försteläraruppdragen fokuserar på skolans undervisningsuppdrag mot högre måluppfyllelse i alla ämnen. Det är din förmåga att förbättra elevernas studieresultat i din egna undervisning samt din förmåga att tillsammans med rektor driva kollegors undervisningsskicklighet och utveckling av organisiationskulturen som är huvuduppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.

Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.

Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Ditt lärande i det kollegiala lärandet är en självklarhet. Du reflekterar över och analyserar din egen undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.

Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.

Ditt huvudsakliga uppdrag är undervisning men i dialog med rektor kommer Du även att få uppdrag som omfattar specifikt ledningstöd.
Uppdraget kommer att inbegripa följande punkter:

För att vara behörig att söka tjänsten krävs att du:

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Villkor

Som förstelärare erbjuder Barn & Skola en tidsbegränsad anställning under läsåret 2021/2022. Utöver grundlönen tillkommer ett lönetillägg på 10 000 kronor i månaden.

Tillsvidare 100 % med start augusti 2021.

Övrigt

I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer BS 2021/300
Kontakt
 • Anna-Karin Florberger, 0510-77 10 34
Facklig företrädare
 • Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter, 0510-77 00 00
Publicerat 2021-07-20
Sista ansökningsdag 2021-08-10

Tillbaka till lediga jobb