Barn & Skola, Barn- och elevhälsan

Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och musikskola. Barn & Skola erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn med kvalitativa övergångar för våra barn och elever. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

I Barn- och Elevhälsan finns följande yrkesgrupper representerade; specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog tal/språk/kommunikation, skolpsykolog, handledare, utredare, skolläkare och samordnande mötesledare. Elevhälsans uppdrag är framför allt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Till våra EHT-team söker vi Dig som är nyfiken och  intresserad  av att arbeta i  team som riktar sig till grundsärskola och grundskolan.

Uppdrag och arbetsuppgifter

Specialpedagogen arbetar i elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog och verkar ute på skolenheten i nära samverkan med rektor och pedagoger. Du kommer främst att ha uppdraget att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Som specialpedagog kommer du tillsammans med rektor, EHT-teamet och pedagoger att verka för en god pedagogisk lärmiljö med målet att alla elever ska må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt. Vi ser vikten av att utgå från elevernas intresse, motivation och lusten att lära tillsammans.

Arbetet som specialpedagog är mångfacetterat och innebär bl a att du bistår med din kompetens i skolutvecklingsfrågor, samverkar med pedagoger och rektor i arbetet med att hitta framgångsrika arbetssätt som gynnar elevernas lärande, handleder personal samt bidrar i arbetet med pedagogiska kartläggningar. Som specialpedagog tillför du det specialpedagogiska perspektivet vid analysen av de obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden samt resultaten av nationella prov. Specialpedagogen kan bidra med sin kompetens vid planeringen av det fortsatta pedagogiska arbetet med ledning och stimulans samt extra anpassningar. Du kommer också att medverka i överlämningar vid stadieövergång samt inom/mellan enheter och verksamheter.

Förutom arbetet ute på skolenheten kommer du att ha tillhörighet i en yrkesgrupp med förvaltningens specialpedagoger. I denna grupp samverkar du med för- och grundskolans specialpedagoger. Det innebär bland annat att arbeta med frågor som rör den egna professionen samt bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en lärarexamen samt är utbildad specialpedagog. Du utgår från ett salutogent perspektiv i ditt arbete och är väl förankrad i aktuella styrdokument och är också väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har fokus på en god tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande. Tillsammans med pedagogerna ser du möjligheter att utveckla undervisningen.

Du har ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger och du bidrar till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra barn och elever.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Tillsvidareanställning 100% med start enligt överenskommelse.

 

Övrigt
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer BS 2021/365
Kontakt
  • Gustav Grunselius, Barn- och elevhälsochef, 0510-77 14 93
Facklig företrädare
  • Fackliga företrädare Jeanette Winther, 0510-77 02 49
Publicerat 2021-09-06
Sista ansökningsdag 2021-09-19

Tillbaka till lediga jobb